شنبه 05 خرداد 1397
 


لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
لایحه حمایت از مالکیت فکری / دفتر اول: حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
این متن آخرین ویرایش لایحه است که از طرف دولت تحویل مجلس شورای اسلامی گردیده و هم اکنون در انتظار بررسی و تصویب می باشد.
تحلیلی از وضعیت انتشار کتب خارجی در ایران
وضعیت ترجمه و انتشار کتب خارجی در ایران با توجه به عم الحاق کشورمان به کنوانسیون برن می تواند مهم و قابل تأمل باشد.
متن حاضر، قسمت اول از مقاله است که تقدیم می گردد.
متن فارسی کنوانسیون برن
متن کامل کنوانسیون برن با ترجمه سرکار خانم دکتر اصلی عباسی
خرید اینترنتی شارژ،شارژ وایمکس،خرید طرح ترافیک
کلیه حقوق این وب سایت برای پژوهش سرای حقوق مالکیت فکری محفوظ است.
Designed by Farsidev.Com