آدینه 03 اسفند 1397
 
نمونه قرارداد انتشار کتاب

 


ماده‌1- مشخصات طرفين قرارداد


این قرارداد بین .......................................... و ............ با مشخصات زیر منعقد می‌شود.


1)    انتشارات/ مؤسسه ...................................... دارای پروانه نشر به شماره ................................ صادره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌به مديرمسئولي آقاي/خانم......................... فرزند.................... به شماره­ ملي­.................


به‌ نشاني.................................... کد پستي....................... و شماره تلفن ثابت  .......................................... و شماره تلفن همراه.............................. پست الکترونیکی .............................. با عنوان ناشر در اين قرارداد.


2)    آقاي/خانم .......................................... فرزند ................. متولد ........................... به ‌شماره‌ ملي...................................................... به ‌نشاني................................... کدپستي............................... و شماره تلفن ثابت  ......................... و شماره تلفن همراه................................ پست الکترونیکی ................................ با عنوان صاحب اثر در اين قرارداد.


ماده2- موضوع قرارداد


-         واگذاري انحصاری حقوق مادی نشر کتاب به­صورت


             ¨   چاپي      ¨ ديجيتالي        ¨صوتي


ماده3- مشخصات اثر


1)  عنوان اثر.............................................


2)  موضوع اثر............................................


3)  نوع اثر:           ¨ تألیف        ¨ ترجمه        ¨ تدوین و گردآوری    ¨تألیف و ترجمه                      ¨ سایر


ماده4- نحوه واگذاری حقوق مادی اثر


-         روش و مدت انعقاد این قرارداد عبارت است از: 


¨  ............. نوبت انتشار اثر


¨ تعداد .............. شمارگان (تیراژ)


¨ به مدت ............. سال 


¨ تعداد .......... شمارگان به مدت .......... سال و ............. نوبت انتشار اثر


تبصره- درهرحال مدت­زمان واگذاری حقوق مادی اثر به استناد مواد 13، 14 و 15 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 بیش از سی سال نمی­تواند باشد.


ماده5- حقوق و تعهدات صاحب اثر


1)    صاحب اثر دارای حقوق مادی و معنوی بوده و ناشر ملزم به رعایت آن است. در­صورتی­که نام یا محتوای اثر مورد اشکال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد، در صورت موافقت صاحب اثر، ناشر می­تواند تغییرات را اعمال کرده و اثر را منتشر کند.


2)    صاحب اثر متعهد می­شود در خصوص این اثر تمامی حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی، منطبق بر قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده و نسبت به ادعای اشخاص ثالث و مراجع ذی­صلاح پاسخگو باشد. چنانچه از این ناحیه هرگونه خسارتی به ناشر یا دیگران وارد شود جبران خسارت به عهده وی خواهد بود.


3)    صاحب اثر متعهد می­شود اثر را که شامل متن کامل و نهایی، مقدمه، فهرست مطالب، پانوشت‌ها، تصاوير، جداول و منابع است، با رعايت شيوه نگارش مورد­توافق طرفین و با ویرایش و رعایت قواعد دستوري و علامت‌گذاري به­صورت روان و خوانا و بدون غلط املایی، آماده کرده و تا تاريخ  .............................. به ناشر تحويل دهد.


تبصره 1- تأخیر بیش از یک ماه از تاریخ تحویل اثر، حق فسخ قرارداد را برای ناشر ایجاد خواهد کرد.


تبصره 2- در صورت فسخ این قرارداد، مبلغ پیش­پرداخت از طرف صاحب اثر به ناشر بازپرداخت خواهد شد.


4)    صاحب اثر اعلام می‌کند که حق انتشار موضوع این قرارداد را به­صورت کلی یا جزئی، پیش­از­این به هیچ شخص‌ حقیقی یا حقوقی دیگری واگذار نکرده ‌است و متعهد‌ می­شود تا ‌زمان اعتبار این ‌قرارداد نیز به هیچ شخص‌حقیقی یا‌ حقوقی دیگری واگذار‌ نکند ‌و این‌حق انحصاراً به ناشر واگذار‌­ شود.


5)    صاحب اثر متعهد میشود در چاپ­های بعدی این اثر، در صورت نیاز، برای به­روزرسانی مطالب و محتوای آن اقدام کند. در­صورتی­که صاحب اثر امکان به­روزرسانی را نداشته باشد، ناشر میتواند با مسئولیت خود، به­روز­رسانی را به شخص واجد شرایط دیگری واگذار کرده و بعد از تأیید نهایی صاحب اثر، منتشر کند. در این صورت هزینه این کار معادل مبلغ پرداختی یا ......... درصد از حقوق صاحب اثر کسر می­شود.


6)    صاحب اثر متعهدمی­شود در ارتباط نشر آثار دیگری که با اثر موضوع این قرارداد، یک مجموعه را تشکیل می­دهد ناشر را در اولویت قرار دهد.


ماده6- حقوق و تعهدات ناشر


1)    ناشر حق دارد اثر را به ويراستار موردنظر خود بسپارد. اما اثر بايستي پس از ويرايش به رؤیت صاحب اثر رسيده و اصلاحات اعمال­شده به تائيد وي برسد. حق‌الزحمه ويرايش اثر به عهده ناشر است ولي در­صورتي­كه اين امر موجب تحميل  هزينه غيرمتعارفي به ناشر شود، جبران هزينه مازاد تا حداکثر ............ از حق صاحب اثر در چاپ اول به عهده صاحب اثر است. در­هر­صورت صاحب اثر موظف به همكاري با ويراستار منتخب ناشر است.


2)    ناشر از نظرات صاحب اثر در مرحله آماده‌سازي و انتشار اثر استفاده مي‌كند ولي نهايتاً تعيين قطع، شمارگان چاپ اثر، طرح و نوع جلد، كيفيت چاپ و تعيين بهاي نسخه‌هاي منتشر­شده در هر نوبت، از اختيارات ناشر‌است. انتخاب عنوان نهایی اثر چاپ­شده در صورت عدم توافق طرفین از حقوق صاحب اثر است.


3)    ناشر می­تواند ............. درصد یا ........... جلد از شمارگان هر نوبت از چاپ را بدون پرداخت حق صاحب اثر، بابت جبران ضایعات تولید، آثار اهدایی و تبلیغاتی منتشر کند.


4)       ناشر موظف است نام صاحب اثر را روي جلد، در صفحه عنوان و شناسنامه اثر درج کند.


5)    ناشر متعهد می­شود نوبت اول چاپ اثر را حداکثر ظرف مدت ......... پس از تحویل کامل متن اثر از سوی صاحب اثر منتشر کند. در غیر این صورت حق فسخ قرارداد برای صاحب اثر محفوظ است مگر این­که عدم انتشار اثر در شرایط ویژه و یا خارج از اراده ناشر صورت گرفته باشد.


6)    ناشر می‌تواند با موافقت صاحب اثر و رعایت همه حقوق وی نسبت به انتشار اثر، با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اقدام­کند. ولی در­هر­صورت وظیفه پاسخ‌گویی و انجام تعهدات در برابر صاحب اثر بر عهده ناشر طرف این قرارداد است.


7)    در صورت اتمام نسخه‌های اثر در بازار(حداکثر....... نسخه در انبار ناشر) و عدم انتشار مجدد توسط ناشر پس از گذشت ................ ماه، صاحب اثر می‌تواند انتشار نوبت بعدی اثر را کتباً از ناشر درخواست کند، در صورت امتناع ناشر، پس از گذشت ................ ماه از اعلام کتبی، صاحب اثر می­تواند حق انتشار اثر را به دیگری واگذار کند.


8)       ناشر متعهد می­شود از چاپ اول اثر، تعداد ........ جلد و از چاپ­های بعدی، تعداد ........ جلد به صاحب اثر اهدا کند.


ماده7- مبلغ قرارداد


1)   مبلغ قرارداد عبارت است از .......... درصد از حاصل­ضرب بهای نشر اثر در شمارگان چاپ آن، برای نوبت اول و در نوبت­های بعدی نشر معادل ......... درصد از حاصل­ضرب بهای اثر در شمارگان چاپ آن، که ناشر موظف است به صاحب اثر بپردازد.


2)  ناشر همزمان با تنظیم این قرارداد معادل ................................... ریال از مبلغ قرارداد را به­عنوان پیش­پرداخت نقداً به صاحب اثر می‌پردازد و پس از اقرار صاحب اثر، مقرر می‌شود ........ درصد از باقیمانده مبلغ قرارداد ........ ماه بعد از انتشار و ......... درصد نیز پس از ......... ماه از انتشار به صاحب اثر پرداخت شود.


ماده8- سایر مفاد و شرایط قرارداد


1) صاحب اثر می­تواند نسخه اصلی اثر را پس از انتشار آن برا‌ی نگهداری از ناشر مطالبه کند. با توجه به واگذاری حقوق مادی اثر نسخه اصلی بر اساس قرارداد به‌ امانت نزد صاحب اثر بوده و چنانچه ناشر برای چاپ­های بعدی نیاز به نسخه اصلی داشته باشد، در اختیار وی قرار خواهد داد. اثر مذکور تا زمان اعتبار قرارداد، قابلیت واگذاری به دیگری را نخواهد داشت.


2) حق انتشار يا واگذاري امتياز انتشار اثر به ساير زبان­ها براي عرضه در داخل و خارج از كشور با ناشر است.


در اين مورد به شرح زير عمل مي‌شود:


تبصره 1-  عقد هر­گونه قراردادي با طرف خارجي توسط ناشر انجام خواهد شد.


تبصره 2- هريك از طرفين یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر كه مستقيماً يا به­واسطه وكيل خود موفق به بازاريابي و يافتن خريدار تا عقد قرارداد شود، معادل ............ درصد از مبلغ دريافتي قرارداد را به­عنوان كميسيون فروش امتياز نشر خارجي اثر، دريافت مي‌كند.


تبصره 3- ......... درصد مبلغ‌دريافتي طبق قرارداد پس از‌ كسر سهم‌كميسيون فروش امتياز، در‌بند فوق به صاحب‌اثر‌تعلق‌مي‌گيرد.


تبصره 4- ............. درصد مبلغ دريافتي طبق قرارداد پس از كميسيون فروش امتياز، به ناشر تعلق مي‌گيرد.


3)   هر یک از طرفین موظف به پرداخت مالیات‌ها و عوارض مرتبط به خود است.


4)  اقامتگاه قانونی هریک از طرفین، نشانی اعلام­شده در این قرارداد است و همه مکاتبات و مراسلات به نشانی مندرج درقراردادصورت خواهد گرفت و در­صورتی­که هر یک از طرفین، اقامتگاه خود را تغییر دهد موظف است مراتب را کتباً به طرف مقابل اعلام کند.


5)   طرفین ملزم به رعایت همه مفاد و تعهدات این قرارداد می­باشند و درصورتی­که هر یک از طرفین از انجام هریک از تعهداتموضوع قرارداد خودداری کند، طرفمقابل حق فسخ قرارداد را خواهد‌ داشت. تشخیص این موضوع و تعیین میزان خسارت وارده به­طرف مقابل بر عهده داور است.


6)   درصورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر و اجرای مفاد این قرارداد، اولویت جهت حل آن مراجعه به کمیسیون حل اختلاف اتحادیه ناشران و کتاب­فروشان ................ و یا داور مرضیالطرفین است. رأی و نظر کمیسیون و یا داور، قطعی و برای طرفین لازمالاجرا خواهد بود. (در صورت ارجاع به داور مرضیالطرفین، نام و مشخصات وی در قرارداد ذکر شود.)


این قرارداد در 8 ماده و در دو نسخه که حکم واحد دارد در ‌تاریخ ........................ تنظیم‌ شد و به امضای طرفین‌رسید که بین آن­ها و قائم­مقام قانونی ایشان معتبر و لازمالاتباع است.


 


صاحب اثر                                                                  ناشر دریافت فایل ضمیمه
خرید اینترنتی شارژ،شارژ وایمکس،خرید طرح ترافیک
کلیه حقوق این وب سایت برای مجمع علمی و فرهنگی مجد محفوظ است.
Designed by Farsidev.Com